Zeeuwse Cross 2012-2013: de nieuwe opzet PDF Afdrukken

Naar aanleiding van het feit dat de Zeeuwse crosscompetitie in de huidige vorm qua niveau en qua aantal deelnemers steeds verder inkrimpt, heeft Theo Rabout met instemming van de VZA de ‘spike’ aangetrokken en een werkgroep opgezet om advies uit te brengen aan de VZA voor een nieuwe opzet van de crosscompetitie. Met het nodige enthousiasme is voor deze ‘restyling’ van de Zeeuwse Cross door de werkgroepleden Margot de Nijs, Jan Roose, Fred Rabout, Martijn de Kok, Anton Vael en Theo Rabout in juni 2012 een ‘aanbeveling opgesteld. Met als doelstellingen leuker, korter, sneller, aantrekkelijker, duidelijker en gezelliger!

 

Deze aanbevelingen zijn in een speciaal voor dit onderdeel ingelaste vergadering op woensdag 5 september in de kantine van Dynamica met alle (vertegenwoordigers) van de zeeuwse verenigingen besproken. De ‘eindresultaten’ en korte toelichting worden hieronder nader beschreven en toegelicht.

Toelichting vooraf

Dat er iets moet veranderen spreekt voor zich. De werkgroep heeft gestreefd naar minder versnippering en meer onderlinge strijd. Dit in combinatie met een korter programma en meer overzicht in ieder startveld. Dit maakt het ook voor het publiek duidelijker en aantrekkelijker.

Open Zeeuws Crosskampioenschap

Vanaf komend seizoen zal dit zoals reeds besloten zijn beslag krijgen op één dag. Conform besluit zal het ZK Cross rouleren onder de verenigingen.

Omdat elke vereniging één keer in de zeven jaar aan de beurt komt, wordt gevraagd aan deze dag naar eigen invulling en creativiteit ‘extra cachet’ te geven. Het staat de vereniging natuurlijk ook vrij de wedstrijd op een (eenmalige) nieuwe locatie/parkoers te laten plaatsvinden.

Omdat de kalender voor 2012-2013 geen uitwijkmogelijkheden geeft qua datum, is uiteindelijk besloten dat het ZK Cross op zaterdag 2 maart 2013 met als gastheer Dynamica te laten plaatsvinden.

H4A Crosscup

Regelmatigheidscriterium over 6 wedstrijden (bestaande organisaties minus organisator ZK Cross) waarbij de eindstand wordt bepaald door de 4 beste uitslagen van iedere atleet bij elkaar op te tellen. De puntentelling baseren op de huidige puntentelling vermeerderd met 100. Dus 250 (ipv 150), 241 (ipv 141) etc. Principe bonuspunten ongewijzigd.

De afstanden voor met name de oudere categorieën worden ingekort om zo meer spanning en strijd te krijgen alsmede de lengte van het totale programma in te korten.

Na intensief overleg is de korte cross voor vrouwen en mannen komen te vervallen mede nu de overstap naar de kortere ‘lange cross’ minder groot is geworden.

Door het hanteren van een vast schema, gelijke afstand per start en aangepaste puntentelling (vanaf start 5, zie later) wordt getracht organisatorische problemen (rondje te veel, te weinig) en onduidelijkheid voor de volgers weg te nemen.

Door de prijsuitreikingen een vast moment te geven waarbij er niet gelijktijdig wedstrijden aan de gang zullen zijn wordt gestreefd enerzijds de aandacht te krijgen/vragen voor de huldigingen alsmede ook dat er geen of weinig incomplete podia zullen zijn. Is immers storend voor prijswinnaars en organisatoren.

Er zal een vast aanvangstijdstip (12.30 uur) en raamwerk voor een chronoloog worden opgesteld door de VZA. Dit zal nog nader worden uitgewerkt, maar kent de volgende opzet.

Start Categorie Afstand

1

Meisjes en Jongens pupillen B/C*

1000 meter

2

Meisjes en Jongens pupillen A*

1000 meter

 

Prijsuitreiking pupillen

 

3

Meisjes/Jongens Junioren D

2000 meter

4

Meisjes B/C en Jongens C

2500 meter

5

Meisjes A/Dames/Jongens B

5000 meter

6

Alle heren vanaf Jongens A

Ca 6500 tot 8000 meter

 

Prijsuitreiking start 3 tot 6

 

 

* Pupillenstarts kunnen eventueel gesplitst worden bij grote deelname in overleg organisatie en/of uitslagenverwerking

 

Uitslagen/Puntentelling H4A Crosscup

Starts 1 tot en met 4

Uitslagen zullen worden opgemaakt per categorie. Het huidige puntensysteem vermeerderd met 100 (dus 250 voor de winnaar ipv 150, 241 ipv 141 etc) zal worden gehanteerd.

Starts 5 en 6

Per start 1 uitslag. Iedereen die op hetzelfde moment start, strijd tegen elkaar om de punten. Dit leidt tot meer strijd omdat bijvoorbeeld M35 en M45 regelmatig voor/tussen MSEN finishen.

Voorbeeld: 1e man 45 komt als 3e binnen, hiervoor 233 punten. De 2e M45 wordt 7e dan 211 punten. Hierdoor meer onderlinge strijd tot aan de finish.

Binnen totale overall-uitslag wordt wel achter de naam splitsing per categorie gemaakt.

Bij doorgeven van uitslagen naar bv omroep zeeland eerste drie vermelden, ongeacht categorie. Zo voorkom je misstanden dat een wedstrijd gewonnen wordt door een master of recreant, maar de lokale bevolking nummer drie als winnaar ziet.

Prijsuitreiking

Per wedstrijd per categorie ereprijzen (medailles/bekers)voor de jeugd tor en met B-junioren, bloemen voor alle categorieën vanaf Junioren A.

Voor de eindklassementen een naturaprijs.

Door het vaste tijdschema zijn de momenten wanneer prijzen worden uitgereikt helder en duidelijk. Niet aanwezig bij een prijsuitreiking is geen prijs, tenzij hiervoor een geldige reden is die tevoren bij de plaatselijke wedstrijdcommissie is bekend gemaakt.

Deelname openstellen voor iedereen

Om enerzijds te stimuleren om de deelname aan de crossen te vergroten en anderzijds het ledental van de clubs te bevorderen, worden de wedstrijden ook opengesteld voor recreanten/trimmers. Zij zullen ook worden opgenomen in de uitslagen en puntentelling. Aan trimmers zal wel € 2 meer inschrijfgeld gevraagd worden. Dus behalve het inschrijfgeld dus geen onderscheid maken.

Door het besluit de wedstrijden/kampioenschappen een open karakter te geven, staat deelname aan de wedstrijden en opname eindstand criterium ook open voor buiten provincialen.

Algemene aanbevelingen accommodatie/parkoersen/organisatie

  • Advies aan de organiserende verenigingen voor nu en de komende jaren en naar eigen invulling:
  • Kijk eens kritisch naar de bestaande parkoersen en accommodaties
  • Zorg voor toiletgelegenheid in nabijheid start
  • Zorg voor kleedgelegenheid in korte nabijheid parkoers (max 500m) en/of zorg voor een tent waar kan worden omgekleed
  • Streef er naar dat een cross op spikes moet worden gelopen. Voorkom (te) harde paden
  • Zorg ervoor dat de afstanden kloppen en geen grote afwijkingen kennen, is zeer irriterend voor lopers.
  • Zoek naar sfeer verhogende/knusse effecten zoals bv ‘koek-en-zopie’
  • Zoek ‘dag sponsoren’ om financiële ruimte te creëren om bijvoorbeeld alle deelnemers die finishen een kleine attentie/gadget te kunnen geven.

Evaluatie

Na afloop van het crossseizoen 2012-2013 zal er worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgestuurd/aangepast.

Kalender Zeeuwse Crosscup 2012-2013

3 november 2012 Moerschanscross Hulst

24 november 2012 Elderschanscross Aardenburg

8 december 2012 Inkelcross Kruiningen

19 januari 2013 Delta Cross Westenschouwen

26 januari 2013 Finlandcross Westdorpe

16 februari 2013 Pallandtcross Middelharnis

 

ZK Cross

2 maart 2013 Kustcross Vlissingen

 

 

 
Joomla templates by a4joomla