Trainers in het nieuw!

Alle trainers krijgen een nieuw shirt en jack als dank voor hun inzet.

De trainers van Dynamica staan wekelijks op en rond de atletiekbaan. Zonder deze inzet is het niet mogelijk om de vereniging draaiende te houden en hiervoor spreken wij onze dank uit. Samen met Koole Sport is weer iets uitgezocht om aan de trainers te geven. Het betreft een shirt van New Line en een jack van Hunter.

Alle trainers hebben bericht ontvangen hoe en wanneer ze deze kleding kunnen ophalen. Wij hopen dat jullie de kleding met plezier zullen dragen!

Ook voor alle andere vrijwilligers, zoals de leden van de verschillende commissies, die zich veelvuldig inzetten zijn we bezig met een mooi en herkenbaar shirt. Zodra deze beschikbaar is, worden jullie hierover geïnformeerd.