Dynamica heeft bestuursleden nodig

In de komende ledenvergadering van 18 april zullen drie van de zes bestuursleden aftreden:
Marije Besuijen, Veerle Sinke en Jan Rombout vertrekken. Hanneke de Danschutter en Martijn
Hosemans zijn april 2017 aangetreden en blijven. Ron Dellebeke is al 10 jaar penningmeester en
blijft ook aan.

Marije heeft de portefeuilles communicatie en vrijwilligerszaken, met o.a. de kantinecommissie
en beheer van de website en nieuwsbrief. Veerle heeft de portefeuille jeugdzaken, met onder
andere de Jeugd Activiteiten Commissie (JAC) en de Jeugd Technische commissie (JTC). Jan
Rombout is de secretaris van onze vereniging en heeft de triatlongroep in portefeuille.
Hanneke heeft de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) en de Vereniging Zeeuwse Atletiek
(VZA) in haar portefeuille. Martijn heeft de Technische Commissie (TC) en de materialen
commissie in zijn portefeuille. Ron Dellebeke is herbenoembaar als penningmeester.
Om Dynamica goed te laten draaien is een voldoende sterk bestuur nodig. Daarom hierbij de
oproep voor bestuursleden. Indien er meerdere bestuursleden gevonden worden zijn de
bestuurstaken goed te overzien.

Omschrijving bestuurstaken
Algemeen bestuurslid:
denkt mee met 1-2 commissies en is de link tussen het bestuur en de commissies. Vanaf 18 april
hebben de volgende commissies een bestuurslid nodig: kantinecommissie, JAC, JTC en
triatlongroep. Ook voor de communicatie, via met name de website en de nieuwsbrief, is een
nieuw bestuurslid nodig.
Secretaris:
doet de correspondentie van de vereniging, bereidt de bestuursvergaderingen en
ledenvergadering voor. De secretaris zorgt voor het op schrift stellen van de procedures, bv. Rond
veiligheid en de kantine en houdt het archief bij. Vanaf 18 april is de functie van secretaris vacant.
Penningmeester:
houdt de bankrekeningen en het kasboek van de vereniging bij. Zorg voor de juiste betalingen en
inkomsten. (Ron Dellebeke blijft voorlopig onze penningmeester)
Voorzitter:
vertegenwoordigt de vereniging naar buiten en zit de bestuursvergaderingen voor. (sinds april
2017 vacant).


Een aantal praktische taken heeft het bestuur gedelegeerd. Zo zijn er aparte vrijwilligers voor de
ledenadministratie, coördinatie van de parcourswachten en juryleden voor tijdens de wedstrijden,
er is een notulist voor de bestuursvergaderingen en de prijsuitreikingen worden door de wedstrijdwerkgroep zelf gedaan.

De bestuurstaken omvatten dus met name het bieden van een kader aan
de commissies en het op koers houden van de vereniging.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de secretaris: Jan Rombout
secretaris@dynamica-sport.nl

Tel:   0624888970