Algemene ledenvergadering 18 april

18 april 2018 zal de algemene ledenvergadering van Dynamica om 20:00 uur plaatsvinden in de
kantine van ons clubhuis op Vrijburg. Het bestuur zal verantwoording afleggen over 2017. De
commissies zullen middels een jaarverslag communiceren waar zij mee bezig zijn geweest. Een
aantal bestuursleden treedt af, we hopen op deze vergadering ook een aantal nieuwe
bestuursleden te benoemen. Een gezonde vereniging heeft een goed bestuur nodig. De agenda
en stukken voor de ALV zullen twee weken voor de ALV online beschikbaar zijn. U krijgt de link per
mail gestuurd, deze is dan ook terug te vinden op de website.