Zonder jury geen (baan)wedstrijden

Dynamica organiseert per jaar 5 tot 6 baanwedstrijden. Daaronder twee clubwedstrijden: de Paaseiwedstrijd en het Clubkampioenschap.

Naast het wedstrijdsecretariaat hebben wij om onze baanwedstrijden goed te laten verlopen steeds ongeveer 20 juryleden nodig. In veel gevallen proberen wij het zo te organiseren dat het mogelijk is ook de eigen kinderen te volgen.

Ons huidige jurybestand bestaat voor een groot deel uit mensen van wat oudere leeftijd. Voor sommigen is dat reden om te stoppen met jureren.

 

We hebben daarom dringend nieuwe juryleden nodig.

 

Daar moeten we wat aan doen en kunnen we wat aan doen maar  daarvoor hebben we wel jullie medewerking nodig.

Om goed te kunnen jureren kan er binnen de atletiekunie een jurycursus worden gevolgd. Deze cursus heeft een volledig nieuwe opzet. Waar je vroeger een zestal bijeenkomsten moest bijwonen wordt de stof nu via zogenaamde e-learning aangeboden.

Dit houdt in dat de cursist op zijn eigen tempo en op een tijd die hem of haar het beste uitkomt zich via de web-site van de Atletiekunie de aangeboden stof eigen kan maken.

 

Onderdeel van de cursus is één cursusdag die deze keer op zaterdag 7 maart bij AV56 in Goes wordt verzorgd.

Op de bijeenkomst wordt de stof dan verder uitgediept en worden vragen van de cursisten besproken.

Aan de cursus is geen examen verbonden.

 

Na het volgen van de e-learning van de Atletiekunie en het volgen van de bijeenkomst is voldoende kennis aanwezig om als volwaardig jurylid bij wedstrijden op te treden.

Het volgen van de cursus is kosteloos.

Help het ons mogelijk te maken om op een verantwoorde wijze wedstrijden voor ook uw kinderen te kunnen organiseren.

 

JURYLEDEN HEBBEN WE NOOIT GENOEG.

 

Interesse gekregen of heb je nog vragen neem dan contact op met: 

Wim Harting (jurycoördinator) 

Tel. 0118-470151

 

Kijk ook eens op: https://av56.nl/nieuws/action/read/item/nieuwe-jurycursus-komt-eraan-geef-je-op