Woensdag pupillen/junioren wedstrijd

Woensdagavond training

pupillen A2-D- en C-junioren van 18.00-19.00 uur.

De woensdagavond training is bedoeld voor A2 pupillen en D-C-B-junioren (10-17 jaar) die zich verder willen ontwikkelen en ook aan wedstrijden mee willen doen. De training wordt gehouden op de atletiekbaan.

Doel van deze training is de atleten een extra mogelijkheid te geven voor het aan het aanleren-/verbeteren van de techniek op de werponderdelen of de springnummers. Ook is er de mogelijkheid voor een extra looptraining. De training wordt begonnen met een warming-up waarna gekeken wordt welke onderdelen extra aandacht nodig hebben i.v.m. een komende wedstrijd.

Van atleten die deze training volgen wordt verwacht dat ze regelmatig aan (baan-)wedstrijden mee doen en gemotiveerd zijn.