Trainingen vanaf 19 december 2021

Iedereen heeft vast kennis genomen van de meest recente maatregelen die ook weer gevolgen hebben voor onze trainingen. Enkele groepen trainden de laatste tijd overdag in plaats van 's avonds, maar ook dat is nu weer aan banden gelegd.

We zijn nog in overleg met de trainers, of er eventueel nog mogelijkheden zijn. Ook zijn er nog wat onduidelijkheden, waar NOC*NSF namens onder andere de Atletiekunie mee bezig is. We wachten de nadere informatie af en via de mail houden we de leden op de hoogte.