Besluit uitstellen ALV

De ALV wordt uitgesteld met (ten hoogste) 4 maanden.

De in april geplande ALV kon - zoals bekend - niet doorgaan vanwege de maatregelen in verband met het Coronavirus. In de laatste (digitale) bestuursvergadering heeft het bestuur besloten gebruik te maken van de mogelijkheden die de spoedwet biedt, omdat ook nu het houden van een fysieke ALV nog niet goed mogelijk is. Het bestuur geeft wel de voorkeur aan het houden van een fysieke ALV. Om die reden heeft het bestuur op grond van de tijdelijke COVID-19 Wet besloten de gebruikelijke waarbinnen de ALV normaal gezien dient te worden gehouden (de eerste helft van het jaar) te verlengen met 4 maanden.

De nieuwe datum voor de ALV wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.