Jeugd Activiteiten Commissie (JAC)

Voorzitter: Chantal Koole; Leden:

Email: Jeugd Activiteiten Commissie

De Jeugd Activiteiten Commissie behartigt de belangen van de jeugd van pupil t/m B-junior, met als doel te komen tot veel sportplezier en/of een optimale sportprestatie. Om bovenstaande doelstelling te bereiken worden niet alleen trainingen en wedstrijden georganiseerd maar ook nevenactiviteiten. De JAC heeft tot taak alle nevenactiviteiten rondom de jeugd te organiseren en te coördineren. Samen met de (jeugd-) trainers, het bestuur en andere commissies doen zij voorstellen over het te voeren jeugdbeleid. De JAC organiseert dus alle activiteiten voor de jeugdleden van Dynamica. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de jeugdtrainers, trainerscoördinatoren en ouders. Zo wordt er bv. een jeugdkamp georganiseerd, waarbij sport, spel en plezier centraal staan De onderlinge band tussen de verschillende groepen wordt daardoor verstevigd. Naast het jeugdkamp worden er ook wel andere activiteiten georganiseerd, zoals bowlen, GlowGolf en kanovaren.

Voor de jongste pupillen organiseren we een jaarlijks Sinterklaasfeest.

Lief en leed
De JAC verzorgt de bezoeken en attenties voor jeugdleden, die volgens de richtlijnen van het bestuur hiervoor in aanmerking komen (laat iets weten via Anne van Tongeren: annevantongeren@zeelandnet.nl of 0118-620688)

Oudercontacten

We proberen, daar waar mogelijk is, ouders te betrekken bij de atletiek voor het begeleiden van groepjes kinderen tijdens wedstrijden.

Onze Paaseiwedstrijden staan in het teken van ouder/kind. Verder worden ouders schriftelijk en/of per email op de hoogte gehouden van allerlei evenementen.

Naast bovengenoemde hoofdtaken zijn er nog tal van andere zaken waar we ons mee bezig houden, het inspelen op en kritisch volgen van nieuwe ontwikkelingen binnen de Atletiekunie, het stimuleren van het leveren van kopij voor de website en de nieuwsbrief.