Commissies overzicht

Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) Meer weten....
Organisatie van wedstrijden / Vrijwilligersorganisatie / Accomodatiebeheer / Onderhoud wedstrijdmaterialen

Technische Commissie (TC) Meer weten...
Trainingen / Onderhoud trainingsmaterialen

Jeugd Technische Commissie (JTC) Meer weten...
Trainingen / Onderhoud trainingsmaterialen

Jeugd Activiteiten Commissie (JAC) Meer weten... 
Jeugdactiviteiten / Jeugdkamp / Sinterklaasfeest

Triatlon Commissie (TRC)  Meer weten...
Organisatie van zwemlopen / Triatlon organisatie

Kantine Commissie (KC) Meer weten...
Inkoop / Bardiensten

Public Relation Commissie (PRC)
Redactie / Nieuwsbrief / Website Meer weten....

PR en sponsoring (vacant) Meer weten....