Overige functies

Vertrouwenspersoon: Meer weten...
Chantal Koole, vertrouwenspersoon@dynamica-sport.nl 

Ondersteuning penningmeester:
Ton van Eenennaam, ledenadministratie@dynamica-sport.nl

Lief en leed, Voor de jeugd
Anne van Tongeren, annevantongeren@zeelandnet.nl

Lief en leed, Senioren: 

Nel Reijnhout, wimreijnhout@online.nl