Public Relation Commissie

Voorzitter: vacature; Leden: vacant; Bestuur: Marije Besuijen

Deze commissie wordt momenteel niet ingevuld, daarom zijn we nog op zoek naar vrijwilligers voor de sponsorcommissie. Interesse meld je dan bij onze secretaris: secretaris@dynamica-sport.nl

Voor bedrijven blijkt sponsoring een uitstekend communicatiemiddel te zijn. Sponsoring dient niet opgevat te worden als gift, donatie, lening of subsidie, maar als een zakelijke overeenkomst, waarbij de afspraken vastgelegd worden in contracten. 

Essentieel voor sponsoring is, dat:
 er sprake is van actieve werving van sponsoren;
 er sprake is van een zakelijke overeenkomst;
 sponsoring van de vereniging aanvullende activiteiten vraagt;
 er binnen de eigen organisatie doelen worden geformuleerd;
 de organisatie over voldoende creativiteit beschikt om plannen te ontwikkelen. 

Naast het nakomen van de afspraken, vastgelegd in het contract, zal er regelmatig contact met de sponsor onderhouden worden. Bijvoorbeeld doormiddel van sponsorborrel, sponsoravond met gastspreker etc.

In het sponsorvoorstel moet naast de bijdrage van de sponsor ook vastleggen de tegenprestatie: reclameborden, advertenties in het clubblad, advertenties op de website, spandoeken tijdens wedstrijden, adopteren van een verenigingsactiviteit, enzovoorts. De inhoud van het sponsorvoorstel moet tegemoet komen aan de commerciële en communicatieve wensen en behoeften van de potentiële sponsor.

Advertentietarieven (alle bedragen zijn inclusief btw.)

Prijs en formaat voor advertenties in het clubblad per jaar zijn als volgt (alle bedragen zijn incl. btw):
1/8 pagina €   37,50
¼ pagina €   62,50
½ pagina €  115,00
1/1 pagina (A4) € 175,00
Achterkant (A4) € 200,00 

Het is mogelijk om advertenties – mits de grootte hetzelfde blijft – per uitgave te wijzigen. Zo kunnen speciale aanbiedingen beter onder de aandacht gebracht worden. 


Andere mogelijkheden voor adverteren of sponsoring zijn: 
Spandoek plaatsen €   23,00
Logo op website €   50,00
Logo op raambiljet €   23,00
Logo op uitslagenlijst €   23,00
Logo op startnummers €   23,00
Reclamefolders (zelf geleverd) €   35,00
Eenmalige advertentie (door ons mee te drukken, enkelzijdig) €   35,00
Eenmalige advertentie (door ons mee te drukken, dubbelzijdig) €   57,00
Borden langs de atletiekbaan (p.j met een looptijd van 3 jaar, exclusief bordkosten) € 250,00
Advertentie op website  €   37,50
Advertentie op website met link  €  50,00
Adopteren van wedstrijden, cross-competitie, stratenloopcircuit, trimlopen enz.  N.o.t.k.
Sponsoring in natura   N.o.t.k. 

Ook bestaat voor onze leden de mogelijkheid om in het clubblad kleine advertenties te plaatsen in de Rubriek Te koop en/of te koop gevraagd. Aan deze plaatsingen zijn geen kosten verbonden.