Wedstrijd Organisatie commissie (WOC)

Voorzitter: Anton Vael; Leden:

Email: Wedstrijd Organisatie Commissie

Tot de taak van de commissie behoort o.a.:

  • alle werkzaamheden die behoren bij de organisatie van wedstrijden/trimlopen welke door of met medewerking van Dynamica worden georganiseerd.
  • het instellen van werkgroepen voor de organisatie van verschillende soorten wedstrijden.
  • het beheer van materialen, terreinen en accommodaties

Omdat wij een Atletiek- en Duursport Vereniging zijn vallen onder wedstrijden: baanatletiek en wegwedstrijden, crossen, triatlon- en duatlon-wedstrijden. Voor de laatste twee groepen is een speciale commissie ingesteld.

Enkele zaken die daarbij horen zijn:

  • het maken van een wedstrijdprogramma en de daarbij horende richtlijnen
  • het in orde maken van de accommodatie en de wedstrijdmaterialen.
  • het aanvragen van de benodigde vergunningen
  • het zorgen voor voldoende jury en andere medewerkers, waaronder EHBO
  • het aanschaffen van prijzen, aandenkens e.d.
  • het stimuleren van deelname aan jurycursussen.

 De WOC probeert het wedstrijdpakket zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de verschillende geledingen binnen de vereniging, zodat iedereen op gezette tijden aan bod kan komen.

Het zal duidelijk zijn dat de WOC (een kleine groep mensen binnen de vereniging) niet in staat is om alleen met eigen commissieleden aan de vraag van de leden tegemoet kan komen. Naast het feit dat we met het verplichte (overigens te kleine) jury-corps moeten werken, zijn er ook vele medewerkers nodig die behulpzaam kunnen zijn als hulp bij het jureren, als post bij wegwedstrijden, als hulp bij het opbouwen van een parcours en ga zo maar verder. Hier geldt natuurlijk ook weer dat vele handen licht werk maken. Als ieder lid een keer helpt kan er veel gedaan worden en zijn niet steeds dezelfde mensen bezig. Aanmelden kan bij de jurycoördinator. Overigens wordt er aan het begin van het seizoen een overzicht van de evenementen gegeven in het clubblad. Daarbij is ook een aanmeldingslijst gevoegd. Het secretariaat voor de thuiswedstrijden valt ook onder de WOC. Dit wordt verzorgd door een poule van vrijwilligers. Zij zijn te bereiken via mailadres wedsecthuis@dynamica-sport.nl.