Vertrouwenspersoon

300_koole_chantal.jpg

Chantal Koole – Maat is tot en met 30 april 2023 de vertrouwenspersoon van ADSV Dynamica geweest. Per 1 mei 2023 hebben Karin Verhage en Peter Biewenga deze rol overgenomen. Wie behoefte heeft om te praten over minder plezierige ervaringen binnen onze club, kan contact opnemen via het e-mailadres vertrouwenspersoon@dynamica-sport.nl

Toelichting

Binnen onze vereniging moet iedereen zich veilig voelen. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd.

Grensoverschrijdend gedrag kan in vele vormen plaatsvinden, zoals pesten, machtsmisbruik, (seksuele) intimidatie, etc. Voorbeelden vind je HIER

Alle vrijwilligers binnen Dynamica dienen zich te houden aan de Gedragscodes Sport, zoals opgesteld door NOC*NSF.

Mocht je grensoverschrijdend gedrag ervaren of constateren bij anderen, dan kun je dit melden en/of bespreken met de vertrouwenspersoon van onze vereniging. Mocht je dit met iemand anders willen bespreken dan kun je ook contact opnemen met het NOC/NSF vertrouwenspuntsport, zij kunnen je daarbij verder helpen.