Vertrouwenspersoon

300_koole_chantal.jpg

Chantal Koole – Maat is vertrouwenspersoon van ADSV Dynamica. Chantal is voor velen geen onbekende. Ze is actief als atlete en was lange tijd lid van onze vereniging. Ze is arts van beroep, een functie waarin ze gewend is om vertrouwelijk om te gaan met gevoelige informatie. Wie behoefte heeft om te praten over minder plezierige ervaringen binnen onze club, kan hiervoor een afspraak met haar maken op 06 405 75 300, of via het mailadres  vertrouwenspersoon@dynamica-sport.nl

Toelichting

Binnen onze vereniging moet iedereen zich veilig voelen. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd.

Grensoverschrijdend gedrag kan in vele vormen plaatsvinden, zoals pesten, machtsmisbruik, (seksuele) intimidatie, etc. Voorbeelden vind je HIER

Alle vrijwilligers binnen Dynamica dienen zich te houden aan de Gedragscodes Sport, zoals opgesteld door NOC*NSF.

Mocht je grensoverschrijdend gedrag ervaren of constateren bij anderen, dan kun je dit melden en/of bespreken met de vertrouwenspersoon van onze vereniging. Mocht je dit met iemand anders willen bespreken dan kun je ook contact opnemen met het NOC/NSF vertrouwenspuntsport, zij kunnen je daarbij verder helpen.