Algemene Ledenvergadering

In verband met de coronamaatregelen kon de in april geplande ALV niet doorgaan. Er is inmiddels een nieuwe datum gepland: woensdag 14 oktober a.s. Ook nu hebben we nog te maken met de coronamaatregelen, om die reden is aanmelden voor deze ALV verplicht. Meer informatie hierover, evenals de agenda en stukken, volgt per e-mail.