Trainingen volwassenen ook weer begonnen

Sinds afgelopen week zijn ook de trainingen voor de volwassenen weer zo goed als opgestart.

De coronamaatregelen zijn inmiddels wat versoepeld en we zijn blij dat we nu ook weer de trainingen voor volwassenen zoveel als mogelijk kunnen opstarten. Alle leden hebben als het goed is bericht gehad van hun trainer. Als iedereen zich goed aan de maatregelen houdt, kunnen we weer lekker trainen!

Een korte samenvatting van de regels:

Er mag in groepjes van (maximaal) 4 getraind worden. De trainer telt voor dit aantal niet mee. Er mag met meerdere groepjes naast elkaar worden getraind, maar alleen als zij niet mengen en genoeg afstand kunnen houden. 

Andere (hygiëne)regels zijn:

  • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID19).Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Schud geen handen.

Wij gaan ervan uit dat iedereen de regels serieus neemt en ook goed de aanwijzingen van de trainer volgt. Alleen dan kunnen we samen verantwoord blijven sporten. 

Heb je geen bericht gehad van je trainer? Neem dan contact op met je trainer of de secretaris (sommige trainingstijden zijn namelijk tijdelijk wat aangepast, om elke groep zoveel mogelijk ruimte te geven).