Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 23 juni a.s. vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. In verband met de coronamaatregelen waar we helaas nog altijd mee te maken hebben, is het noodzakelijk je aan te melden voor de ALV. Als het goed is, hebben alle leden een mail met de uitnodiging gehad. Zo niet, neem dan contact op met ledenadministratie@zeelandnet.nl