Geslaagd!

Op 30 maart,13 april en11 mei hebben Mike Nièpce (Scheldesport) en Anton Vael (Dynamica)
een cursus Jury Algemeen gegeven.
De cursus bestond uit een praktijk-en theorie gedeelte en een e-learning gedeelte.
Aan deze cursus hebben 7 leden van Dynamica deelgenomen.

Van de Atletiekunie kregen wij het bericht dat iedereen geslaagd is!

De geslaagden zijn:

Leo van Aartsen

Lex van Aartsen

Jan-Willem Biemond

Edward de Leng

Marisa Mol

Reinder de Jong

Esther Slager

Iedereen van harte gefeliciteerd en wij hopen jullie regelmatig op wedstrijden tegen te komen.

 

Namens de WOC,

Wim Harting