Fri 20/04/18 - Oranjemuidenloop


Afstanden

2,3 kilometer voor de kinderen van 6 t/m 12 jaar (geboren 2006 –2012)

4,6 kilometer voor 13 jaar en ouder en volwassenen

9,2 kilometer voor 13 jaar en ouder en volwassenen

Start- en finish locatie: Markt Arnemuiden

Starttijden

Meisjes 6 t/m 12 jaar: 18:50 uur

Jongens 6 t/m 12 jaar: 19:10 uur

13 jaar en ouder: 19:30 uur

Voor inschrijven

Voor inschrijven kan via de website www.inschrijvenzeeland.nl

Bij voorinschrijving geeft u toestemming dat het deelnamebedrag d.m.v. een eenmalige incasso ingehouden word van uw bankrekening. De voor-inschrijving sluit 18 april 24:00 uur.

Deelnamekosten

6 t/m 12 jaar: gratis*;

13 jaar en ouder: € 3,00

Na-inschrijving: € 5,00**

Ophalen startnummer / na-inschrijven

Het startnummer kan tussen 18:00 uur-19:10 uur opgehaald worden op de Markt te Arnemuiden.

*Ook kinderen van 6 t/m 12 jaar moeten een startnummer ophalen.

**Bij na-inschrijven gepast betalen tijdens het ophalen van het startnummer. Parkeren kan in de Clasinastraat of de Burgemeester Hackstraat . Omkleedruimte/toiletten aanwezig bij de start Koffie/thee/limonade etc. tegen kleine vergoeding verkrijgbaar

Bijlagen