Overlijden Jan Broere

Ons bereikte het droevige bericht dat op 10 april jl. Jan Broere op de leeftijd van 88 jaar is overleden.

Jan was lid van verdienste en is tientallen jaren actief geweest binnen de atletiek. Op organisatorisch vlak, als bestuurder, als trainer en als jurylid. Eerst bij Zeeland Sport, later Atletica en daarna bij Dynamica.

Het bestuur en leden van Dynamica wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

600_jan_broere.png